Styret

Styrets sammensetting:

Leder:       Bjørn Vollebekk        - bvollebekk44@gmail.com
Kasserer:   Ole Chr. Sæll           - ocsaell@gmail.com
Styrem:     John Vidar Olsen      - johvidol@online.no
Styrem:     Vidar Riser Nilsen     - vinil2@online.no
Styrem:     Sigrun Gjølberg        - sigrun.gjolberg@gmail.no
Styrem:     Heidi Mongstad         - heidi.mongstad@mosseskolen.no
Varam:      Anne B. Gjølberg

Sponsorer

Sparebank1


Braathe Gruppen AS


Fokus trening